Uitgelicht

 • Rijker dan we denken

  ‘Een goede kok kan met een varkenswang iets heel bijzonders maken, dat na jaren van luxe met rundercarpacci, eigenlijk verrassend lekker smaakt. In een kleine woning kan een goede architect de ruimte optimaal inrichten. Alles samenbrengen op een unieke plek, die het waard is om even te puzzelen. Nu er steeds meer mensen in de stad (gaan)wonen, wordt ruimte een luxe.’ 

   

  ‘De tijd is er rijp voor’

  Door schaarste wordt de creativiteit geprikkeld. Er ontstaat een noodzaak om slim om te gaan met het bestaande. Maar dat zouden we eigenlijk altijd moeten doen, want verspilling is geen uitdaging.

  Wat ik wil, is u inspireren met mijn visie. U overtuigen van de noodzaak om op een andere manier met groen om te gaan, richting een meer duurzaam bestaan en een fijne en gezonde leefomgeving.  Laat u inspireren door de plek, natuur, architectuur, reclame, mode, literatuur, uw eigen ideeën, fantasie, kennis, de kennis van anderen, etc.  Gebruik alle elementen om tot verwonderende, goede, duurzame en vernieuwende producten en vormen te komen die passen bij de locatie en gebruik maken van de bestaande kwaliteit. Een omslag in toekomstgericht denken en handelen wordt gevraagd.

  Er is een positieve beweging ontstaan in de wereld van de ‘makers’: de industrie, vormgevers, architecten, planologen en projectontwikkelaars. Zij pikken de signalen op dat we anders om moeten gaan met onze omgeving. Maar ook de ‘ontvangers’; de hedendaagse consumenten worden kritischer, willen iets wat zich onderscheid. Zomaar iets maken zonder de klant centraal te stellen is er niet meer bij.

   ‘De waarde van groen’

  Daadkrachtig en innovatief samenwerken waarbij wordt uitgegaan van de kracht van het bestaande biedt kansen om een project te profileren. Partijen die groen en water van meet af aan als een logisch onderdeel integreren in het plan, gelijkwaardig aan de stenen, hebben meer kans om een consument voor zich te winnen. Door in het ontwerpproces met respect voor de plek en het aanwezige te handelen, kan er een eenheid ontstaan tussen gebouw en omgeving ‘Natuur’. Een mooie grote boom kan in een groep van nieuwe woningen een heel fijne ‘volwassen’ sfeer bieden, wat anders zelden of pas na zeer lange tijd mogelijk is. Zoek de kracht van de symbiose tussen het aanwezige en het nieuwe. Ze sluiten naadloos op elkaar aan, vloeien in elkaar over en versterken elkaar!’

  De directe omgeving rond de woning speelt een belangrijke rol. In de directe nabijheid van de woningen kunnen functionele ruimten aangelegd worden die bij de architectuur van de woning passen. Naarmate men verder van de woning komt, kan de inrichting natuurlijker zijn en overvloeien in de omgeving. Door in het ontwerpproces al een groenontwerper en ook de (toekomstige) bewoners te betrekken, kunnen de aangelegde gebieden beter aansluiten bij wat men echt wil. Waarom zouden we een grasveld aanleggen als er niet wekelijks gevoetbald gaat worden, dan kan het ook een mooie bloemenweide zijn, die niet elke week gemaaid hoeft te worden. Want dat méér natuurlijk groen ook financieel voordeel kan betekenen in aanleg en onderhoudskosten is een mooi bijeffect. De meest gebruikte ruimte heeft een hoog onderhoudsniveau, maar ook dit is een kwestie van ‘smaak’. Als een buitenruimte vrij vormgegeven wordt en/of ingericht met meer natuurlijke materialen is ‘onkruid’ niet zo storend meer en kan het tegen een stootje.

  Een groene leefomgeving nodigt uit tot buitenspelen, verblijven en genieten. Het heeft een positieve uitwerking op de gezondheid en ontwikkeling. Dit is uit onderzoek gebleken. Evenals, dat een groene leefomgeving het contact met elkaar versterkt, het respect voor elkaar vergroot en aanzet tot een goede en gezonde ontwikkeling. Onderwijs in een groene omgeving, bevordert de creativiteit, beleving, fantasie en denkwereld van kinderen. Waardevolle groene ruimten die aantrekkelijk zijn nodigen uit tot spelen en bewegen in de buitenruimte.

  ‘Als de bestaande kwaliteiten van de plek en de noodzaak van een groene leefomgeving vanaf het begin op waarde wordt geschat, zijn we rijker dan we denken’!

   

  Nico Wissing