Uitgelicht

 • Parkeerterrein van de toekomst

  Om tot een aantrekkelijk parkeerterrein te komen is een integrale visie gewenst waarin meerdere functies samenkomen.

  Het gemiddelde parkeerterrein bij een treinstation is niet bepaald aantrekkelijk te noemen en komt niet of nauwelijks tegemoet aan de eisen die je vandaag aan een binnenstedelijk terrein zou stellen. Tijden veranderen snel en men is op zoek naar slimme oplossingen voor bijvoorbeeld elektrisch parkeren en klimaatadaptatie. Om tot die oplossingen te komen is een integrale visie gewenst waarbij partijen hun beste producten en toepassingen samenvoegen tot nieuwe ideeen en een totaalpakket.

  Het Park & Ride concept van NL Greenlabel is zo’n totaalpakket waarbij meerdere bedrijven samenwerken om tot een duurzaam en toekomstbestendig parkeerterrein te komen. Een menukaart waar alle facetten als bestrating, verlichting, en beplanting in een overzicht bij elkaar staan. “Zo wordt het veel makkelijker goede en verantwoorde keuzes te maken”, aldus Lodewijk Hoekstra oprichter van NL Greenlabel. We zien dat er steeds vaker behoefte is aan integrale duurzaamheid. Helaas is men niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden.

  Er zijn veel goede redenen om te investeren in dergelijke parkeerterreinen. Zoals gezegd is een parkeerterrein vaak een onaantrekkelijke plek waar mensen niet graag verblijven en zich soms zelfs onveilig voelen. Een parkeerterrein waar volop plek is voor bloeiende beplanting , de juiste verlichting en waar ook nog meerdere functies samenkomen kan een aanwinst zijn voor zowel stad, dorp bedrijf, als een station. Het draagt bij aan het welbevinden van de bezoeker, imagoverbetering en kan zelfs meerder functies waarborgen als waterberging of bijdragen aan biodiversiteit.
  Niet alleen zijn verschillende producten en leveranciers bij het Park & Ride concept betrokken, maar ook hoveniers en groenvoorzieners, de ‘NL Professional’. Het juist deze bedrijven die verstand hebben van het inrichten en beheren van duurzame buitenruimte. Zij vormen dan ook een belangrijke rol in het geheel.

  “Ambities zijn er om te worden waargemaakt”, aldus Lodewijk Hoekstra. “Daarom kunnen we ook helpen bij het borgen van de ambities middels het NL Greenlabel Gebiedslabel.” We beschouwen dan vanaf het ontwerp zaken als bodem, water, producten, & materialen, biodiversiteit en energie & Klimaat. En juist de relatie mens & omgeving is hierin een belangrijk thema. Zij zijn de sleutel tot een succes en kunnen het project maken of breken.