Uitgelicht

 • Lekker buiten spelen!

  Kinderen staan steeds verder van de natuur af en dat is zorgwekkend. Door het ontwikkelen van meer groene en duurzame buitenruimte kan hier verandering in komen.

  Misschien kent u het nog wel van vroeger; lekker buiten spelen! Samen op onderzoek uitgaan in de natuur of in het – speeltuintje op de hoek. Klimmen in bomen en hutten bouwen tot je thuis moest komen voor het avondeten of de straatlantaarns aangingen. Het is dan ook moeilijk voor te stellen dat er tegenwoordig kinderen zijn die nog nooit een bos hebben gezien, op een boerderij zijn geweest of niet weten waar hun voedsel vandaan komt. “Door verstening, manier van opvoeding en gebrek aan educatie over groen in lespakketten komen kinderen steeds verder van de natuur af te staan en dat is op zijn zachtst gezegd best zorgwekkend”, aldus Lodewijk Hoekstra, bekend van RTL 4 en NL Greenlabel. Tijd voor verandering! We weten intussen dat kinderen beter presteren in een groene omgeving, zich er fijner voelen en minder stress hebben, makkelijker sociale contacten leggen en bijvoorbeeld minder last hebben van symptomen van ADHD. Er zijn al vele onderzoeken gedaan en deze uitkomsten zijn waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.
  Niet gek dat er steeds meer partijen opstaan die het belang van educatie over groen en natuur inzien en het recht op een natuurlijke leefomgeving voor kinderen vooropstelt. Hoekstra: “Zelf ben ik al jaren ambassadeur van Stichting Natuurwijs van Prinses Irene. Zij bieden onder meer lespakketten aan voor scholen waarbij kinderen niet alleen uit een boek leren maar hiervoor ook de natuur
  ingaan. Bewezen is dat als kinderen op jonge leeftijd bewust worden van het belang van groen en natuur, ze op latere leeftijd hier ook meer oog voor hebben. En dit is van groot belang voor het behoud van ecologie, de aarde en dus ook voor onszelf.”

  Om de kansen van de natuur te benutten en ook voor de toekomstige generatie een prettige leefomgeving te creëren, ligt er juist voor gemeenten, ontwerpers, inrichters en beheerders een belangrijke taak. Beschikbaarheid van een gezonde leefomgeving voor kinderen zit hem niet alleen in het behoud van bestaand groen maar ook in het vinden van nieuwe oplossingen voor dichtbevolkte steden. Denk hierbij aan de invulling van braakliggend terrein met nieuwe natuur of gezamenlijke moestuinen. Kinderen leren zo over planten en gezonde voeding maar zijn ook lichamelijk actief bezig. Ook een andere kijk op de invulling van bestaande plekken zoals schoolpleinen, waar kinderen een groot deel van hun dag doorbrengen kunnen van grote meerwaarde zijn. Op die manier haal je de natuur daar waar hij het hardst nodig is. Hoekstra: “Kijk hierbij ook verder dan alleen de aanplant van groen. Het gebruik van materialen en producten met een lage ecologische footprint dragen zeker bij. Kinderen hebben geen plastic speeltoestellen en een compleet betegeld plein nodig om te kunnen spelen. Sterker nog: op een speelplaats met boomstammen om in te klauteren, denk hierbij aan inlands hout als Acacia, Robinia en Douglas, paadjes langs struiken en bomen en kabbelend water, voelen kinderen zich veel meer thuis. Als er bij deze invulling dan ook nog is gekeken naar duurzaamheid in al haar facetten dan bereik je een kwalitatief hoogwaardig en gezonde leefomgeving.”

  Om deze duurzame ambities ook waar te maken is samenwerking met alle stakeholders van belang. Het NL Greenlabel Gebiedslabel is hierbij een handige tool. Een methode waarbij vanaf het prilste begin en aan de hand van zeven indicatoren gekeken wordt naar ontwerp, materialen en biodiversiteit maar ook naar klimaat en de rol van de mens. De resultaten van de beoordeling op zeven indicatoren worden vertaald in een duurzaamheidspaspoort. Hiermee wordt de mate van duurzaamheid weergegeven via scores die lopen van A tot en met G. Zo creëer je een leefomgeving die niet alleen gezond is voor zijn gebruikers maar ook nog toekomstbestendig is.