Uitgelicht

  • Kennisdeeldag ‘De Klimaatbestendige Stad’

    Het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving (KCNL) heeft tot doel om kennis te vergaren, ontwikkelen, ontsluiten en uit te wisselen met partners vanuit projecten via kennisbijeenkomsten. De verbinding tussen vmbo/mbo en hbo onderwijs, lectoraten en universiteiten en werkveld is hierbij van groot belang.  Op 25 januari jl. kwamen professionals bijeen op de kennisdeeldag met als thema De Klimaatbestendige stad

    Bestuurders, directeuren, beleidsmakers, lectoren, docenten, adviseurs, projectleiders en overige professionals die betrokken zijn bij de  Klimaatbestendige stad bespraken de laatste trends en deelden ervaringen over de Klimaatsbestendige stad. Daarnaast waren er diverse masterclasses en workshops. Verder werden er verschillende lezingen georganiseerd.

    NL Greenlabel is blij met dit initiatief waaruit blijkt dat de sector nu zelf de brug slaat tussen diverse opleidingen, de praktijk en kennisdeling in het algemeen. Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra pleiten al jaren voor een meer integrale visie waarbij de duurzame leefomgeving centraal staat en het is fijn dat dergelijke initiatieven nu ontstaan!