Uitgelicht

 • Heijmans en NL Greenlabel slaan handen ineen

  We gaan samenwerken om maatregelen op het gebied van milieu, klimaat en een gezonde leefomgeving, meetbaar te maken.

  De samenwerking betekent onder meer dat NL Greenlabel gebiedsontwikkelingsplannen van Heijmans toetst op integrale duurzame maatregelen en helpt om deze te realiseren.

  Door nieuwe projecten te laten toetsen door NL Greenlabel, wil Heijmans gemeentes, bewoners en andere betrokkenen inzicht geven op welke wijze ze invulling geeft aan gezondheid, biodiversiteit en natuurinclusief ontwikkelen en zo o.a. kan bijdragen aan het behalen van gemeentelijke klimaatdoelstellingen. Door natuurmaatregelen toe te passen in ontwikkelprojecten, draagt Heijmans bij aan het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving. Beide partijen willen met hun samenwerking een extra impuls geven aan natuurinclusief ontwikkelen en dit – waar mogelijk – versnellen.

  NL Greenlabel Gebiedslabel voor Heijmans projecten

  Heijmans en NL Greenlabel werken al samen bij projecten in Uden (Land van Dico) en Voorhout (Hooghkamer, fase 3). In Voorhout krijgen kopers van een nieuwbouwwoning in het project Hooghkamer, fase 3 hulp van NL Greenlabel bij het duurzamer en klimaatbestendiger inrichten van hun tuin, zodat ook op die manier ruimte voor de natuur wordt gecreëerd.

  Over NL Greenlabel

  Duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan, is niet meer weg te denken. De overheid, gemeenten, woningbouwcorporaties en architecten hebben hoge ambities voor het realiseren van een toekomstbestendige gezonde leefomgeving, maar in de praktijk blijken de ambities moeilijker om te zetten dan gedacht. Een heldere integrale visie op het gebied van duurzaamheid en gemeenschappelijk draagvlak is dus noodzaak! Om dit ook meetbaar te maken is in opdracht van NL Greenlabel het eerste integrale duurzaamheidslabel ontwikkeld. Dit label biedt in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van (1) producten & materialen, (2) planten of (3) gebieden. Eenvoudiger, bewuste en verantwoorde keuzes maken, ligt hiermee binnen handbereik.

  Lees hier verder

  Integrale duurzaamheid

  Het NL Greenlabel Gebiedslabel is een methodiek om op een laagdrempelige wijze duurzaamheid te kunnen beoordelen en integraal mee te nemen in de ontwerp-, uitvoerings- en beheerfase. Op basis van de duurzaamheidscriteria van het NL Greenlabel Gebiedslabel kan een levende en duurzame leefomgeving worden gecreëerd waarin de waarde van het groen en de mens centraal staat.

  Toetsing van gebieden

  Een select gezelschap van gekwalificeerde assessoren bij diverse (ingenieurs)bureaus zorgt voor de externe en onafhankelijke toetsing. Zij beoordelen, aan de hand van de 7 indicatoren en de 21 onderliggende sub indicatoren, het project. De uitkomsten en aanbevelingen uit het auditrapport biedt Heijmans om haalbare verbeterslagen te maken tezamen met de kennis en expertise van de NL Greenlabel adviseur.