Uitgelicht

 • Green Deal gaat voor natuur in de stad

  Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Volledig van siliconen, of juist helemaal groen? Dat laatste, als het aan de initiatiefnemers van de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur ligt. Zij willen in 2018, samen met gemeentes, 1.000 hectare serieuze natuur in de stad hebben gerealiseerd!

  De voordelen van meer stedelijk groen zijn niet moeilijk te bedenken. Voordelen als het gaat om klimaateffecten bijvoorbeeld: groen vermindert het hitte-eilandeffect en vangt meer water af bij hoosbuien. Voordelen voor natuur, want meer natuurlijk groen betekent meer biodiversiteit in de stad. En niet te vergeten: mensen zijn gelukkiger en gezonder in een groene omgeving, onderzoek wijst het uit. En als je wat anders gaat kijken zie je dat er volop kansen zijn voor meer natuur in de stad.

  Anders kijken

  Een voorbeeld: in veel gemeenten liggen wegbermen waar gras in staat. Dat is dan wel groen, maar draagt nog niet zo veel bij aan natuur. Wat als je dat grasveld nou eens inzaait met een kruidenrijk mengsel? De bloemen en kruiden zijn niet alleen mooi, maar trekken ook  allerlei insecten aan. En die zorgen op hun beurt weer voor de bestuiving van andere planten en voor voedsel voor vogels en andere dieren. Allemaal winst voor de natuur. En alles wat daarvoor nodig is, is een andere manier van kijken naar de buitenruimte.

  1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur in 2018

  In 2015 tekenden De Vlinderstichting, Regelink Ecologie & Landschap, NL Greenlabel, de VHG (branchevereniging voor hoveniers), de VNG (koepel voor gemeentes) en de ministeries van EZ en I&M de Green Deal ‘1.000 ha nieuwe stedelijke natuur’. Samen willen ze gemeentes overtuigen van het belang van stedelijke natuur, maar ook van het gemak waarmee dat te realiseren is. En natuurlijk willen ze ook zorgen dat er in die drie jaar concreet  1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur wordt aangelegd!

  Gratis hulp

  Op de website www.nieuwestedelijkenatuur.nl kunnen gemeentes en andere ‘grondbeheerders’ hectares aanmelden, mits die natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. En heeft u na de aanmelding nog wat hulp nodig bij de realisatie van stedelijke natuur? Ook daar is aan gedacht. Iedere indiener mag namelijk twee ‘gerechten’ kiezen van een ‘menukaart’; geserveerd door een van de partners van de Green Deal. Bijvoorbeeld een inspirerende presentatie van NL Greenlabel voor uw team, een brainstorm natuurlijk beheer met ecologen van Regelink Ecologie & Landschap, of juist ondersteuning bij de PR. Er is volop keuze!

  Meld hectares aan!

  De Green Deal ‘1.000 ha nieuwe stedelijke natuur’ loopt tot en met eind 2018. Inmiddels zijn er ruim 70 hectares aan nieuwe stedelijke natuur aangemeld. Een mooi begin, maar er is nog een aardige weg te gaan. Hebt u ook hectares die u groen wilt inrichten? Meldt deze dan aan via de website en sluit u ook aan bij de Green Deal ‘1.000 ha nieuwe stedelijke natuur’! Zo kunnen we samenwerken aan groenere en gezondere Nederlandse steden, met meer natuur en biodiversiteit!