Uitgelicht

 • Cursus Ambassadeur leefbare stad i.s.m. Van Hall Larenstein

  NL Greenlabel wil Nederland groener en duurzamer maken door integrale denkers op te leiden die gebiedsontwikkeling naar een hoger niveau kunnen brengen. Samen met hogeschool Van Hall Larenstein lanceerden we daarom op de Dag van de Openbare Ruimte de cursus ‘Ambassadeur leefbare stad’.

  Green deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur

  Deze cursus komt tot stand onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van VHL en NL Greenlabel en maakt onderdeel uit van de Green Deal 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur, waar NL Greenlabel initiatiefnemer van is. Het doel van deze Green Deal is om 1.000 ha nieuwe stedelijke natuur te realiseren binnen Nederland. Meer groen in de bebouwde omgeving vergroot de biodiversiteit en kan klimaateffecten zoals hoosbuien en hittestress opvangen. Ook bevordert het de gezondheid van stadsbewoners en versterkt het de sociale samenhang. Dat vraagt dan wel om een integrale visie en aanpak en dat is dan ook de rode draad van de cursus. In 9 dagen, verspreid over een half jaar, worden de cursisten meegenomen in de volgende thema’s:

  • De realisatie van stadsnatuur in Nederland
  • De aarde en de stad als ecosysteem
  • De stad als leefomgeving van de mens
  • De waarde propositie van stadsnatuur
  • Co-creëren met de stakeholders
  • Geïnspireerd leiding geven in het speelveld van stedelijke transitie
  • De maatschappelijke en financiële baten en kosten in beeld
  • Borging van de visie en het beleid
  • Presentatie en beoordeling business cases.

  Community van professionals

  Met de cursus willen Hogeschool Van Hall Larenstein en NL Greenlabel mensen opleiden tot ambassadeur leefbare stad. De opgeleiden vormen samen de community van professionals die elkaar stimuleren en ondersteunen in het stap voor stap realiseren van de leefbare stad.

  Praktische informatie

  Locatie: Velp
  Cursusduur: 9 dagen
  Start: 22 februari 2018
  Kosten: Bij inschrijving voor deze cursus met startdatum 22 februari 2018 krijgt u een eenmalige korting van 15% op het cursusbedrag van 3600,-. U betaalt nu € 3310,- vrij van BTW. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal a € 250,-.
  Persoonlijke coaching: is mogelijk tegen een uurtarief van € 115,- euro vrij van BTW.

  Meer weten en aanmelden? Kijk op de website van Van Hall Larenstein: www.hvhl.nl