Uitgelicht

 • 3 vragen over duurzaamheid aan Martin Maatkamp (Van Dorp)

  Vraag 1: wie zijn jullie en wat doen jullie precies:

   

  Van Dorp is al meer dan 30 jaar een belangrijke speler in de installatiebranche. In 1985 is DGA Henk

  Willem van Dorp gestart in Zoetermeer met 10 medewerkers, inmiddels hebben we ruim 900

  medewerkers die werken vanuit 13 autonome vestigingen. Het familiebedrijf Van Dorp gelooft dat

  elke regio zijn eigen cultuur kent, vestigingen krijgen dan ook de ruimte om hun regionale klanten op

  maat te bedienen. Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten. Alle techniek in en rond

  gebouwen wordt desgewenst zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd. De basis van elke

  vestiging is klimaat-, elektrotechniek en technisch beheer. Daarnaast hebben vestigingen technische

  of marktgerichte specialismen waaronder: Beveiliging, Liften, Grootkeukens, Energieconcepten,

  Railinfra, Zwembaden, Brandbeveiliging en Sprinkler. Van Dorp staat garant voor de technische

  prestaties van de installaties met als resultaat een hoge mate van beschikbaarheid tegen zo laag

  mogelijke energiekosten en maximaal comfort.

   

  Wij geloven dat onze medewerkers het verschil maken. Daarom hebben we onze eigen Van Dorp

  Academie waar we onze medewerkers door scholing helpen met hun persoonlijke ontwikkeling.

  Van Dorp is zich bewust van haar positie in de maatschappij, het principe van rentmeesterschap is

  een belangrijk kompas bij het nemen van onze beslissingen. We zijn er trots op dat we als eerste

  grote installatiebedrijf de hoogste trede van de CO 2 prestatieladder hebben weten te bereiken.

  Daarnaast ondersteunen we de Van Dorp Foundation met hun programma “van kostganger naar

  kostwinner”.

   

  Vraag 2: wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen jullie vakgebied?

   

  De transitie naar een duurzame maatschappij is ingezet, de rol van techniek in het bereiken van deze

  ambitieuze doelstellingen zal de komende decennia steeds belangrijker en groter worden. Wij helpen

  onze klanten met het concreet toepassen van de juiste technologieën. Uitgangspunt voor al onze

  ontwerpen is de trias energetica. Daarnaast zien we een verschuiving in onze dienstverlening, van

  inspannings- naar resultaatverplichting en dan over een langere periode. Nieuwe contract- en

  samenwerkingsvormen doen hun intrede, zoals Esco’s (energie service companies). Ook de manier

  waarop installaties aangebracht worden veranderd, meer prefab, meer integraal ontwerpen, meer

  samenwerking en co-creatie, meer intelligentere logistieke processen en softwaretools zoals BIM

  (Bouw Informatie Model) en monitoring op afstand doen hun intrede.

   

  Vraag 3: waarom is duurzaamheid belangrijk in jullie ogen

   

  De genen van het familiebedrijf Van Dorp liggen bij het boerenbedrijf. Ton Duffhues van ZLTO stelt:

  “Een boer die zijn bodem overbelast, zijn dieren uitput, de groei van zijn planten forceert en zichzelf

  overvraagt, bedreigt niet alleen zijn eigen toekomst, maar ook die van zijn bedrijf. Een goede boer

  vernachelt zijn belangrijkste productiemiddelen niet. Het Griekse woord voor boer, georgos , duidt

  op diegene die de aarde zodanig bewerkt en bebouwt dat ze een thuis wordt waar de mensen zich

  goed voelen. Dat maakt de boerencultuur in essentie tot een fundament voor een duurzame

  samenleving.’”

   

  Vanuit de Christelijke traditie is de boer rentmeester van zijn landerijen, zijn vee en zijn onderneming

  en is hij onderdeel van en in verbinding met de maatschappij. Bij van Dorp gebruiken wij daarom het

  begrip rentmeesterschap als kompas voor ons handelen. Wij streven ernaar dat we de aarde beter

  achterlaten aan onze kleinkinderen. Daarin zijn wij als maatschappij nog niet erg succesvol, toch

  blijven wij met veel passie en plezier onze ‘duurzame’ bijdrage leveren.