Uitgelicht

 • 3 vragen over duurzaamheid aan Biomygreen BV

  Wie zijn jullie en wat doen jullie precies?

  Biomygreen BV is een onafhankelijk advies- en onderzoekscentrum in duurzame bodemtechnologie dat zich richt zich op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van groen. Bodembiologie en economie zijn met elkaar verbonden. Een goede bodembiologie levert meer economisch rendement. Deze visie vormt de basis van Biomygreen om duurzame bodems van goede kwaliteit te ontwikkelen. Daartoe wordt onderzoek verricht, worden nieuwe producten en concepten met goedaardig bodemleven ontwikkeld en adviseert Biomygreen over praktisch en economisch interessant gebruik van bodemleven.

  Het gedegen en ervaren team gaat uit van maatwerk met aandacht voor de klant en zien graag dat het behaalde resultaat blijvend is. Daarom bieden wij nazorg in onze advisering op basis van onderzoek aan de wortels van planten en bomen als ook het omringende bodemleven. Dit zorgt voor een succesvolle ontwikkeling van het gewenste product. Ook werkt ons team samen met verschillende partijen om het beste maatwerk en de beste kwaliteit te kunnen leveren. Biomygreen streeft naar symbiose in haar aanpak, net als de planten die niet zonder partners groeien.

  Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen jullie vakgebied?

  Éen van de mooie recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied is gericht op een verbeterde toepassing van gunstig bodemleven met mycorrhizaschimmels. Er bestaat vanuit de markt een groeiende vraag naar duurzame producten van hoge kwaliteit, waarbij het gebruik van kunstmest en chemie, zoals pesticiden, meer en meer wordt teruggebracht. Tegelijk willen afnemers graag een optimale ontwikkeling van groen, bomen en/of gewassen.

  Biomygreen speelt hier op in door de ontwikkeling van een zo (kosten)effectief mogelijk toepassing van gunstig bodemleven met mycorrhizaschimmels. Het op zaad aanbrengen van mycorrhizaschimmels maakt daarvan deel uit. Dit zorgt ervoor dat de mycorrhizaschimmels bij de kieming van de plant al aanwezig zijn en dat de zaden en mycorrhizaschimmels bij elkaar kunnen worden toegepast. Voor de agrarische sector is dit attractief, omdat de mycorrhizaschimmels in werkgang, namelijk met zaaien, worden toegediend.

  Waarom is duurzaamheid belangrijk in jullie ogen

  Voor ons is duurzaamheid een ruim begrip waarin nog vele mogelijkheden liggen om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen en samen sterker te laten worden. Wij willen hier graag aan bijdragen door het combineren van het succesvolle ontwerp van bodemleven met situaties in de huidige praktijk.

  Het ontwerp van bodemleven is een heel succesvol concept van moeder Aarde. Het is al meer dan 450 miljoen jaar oud. Al die jaren heeft dit ontwerp geleid tot een goede groei van planten en bomen. Het ontwerp was vooral succesvol, omdat juist die bodemorganismen voorkwamen bij de planten en het milieu waar ze het meest effectief waren.

  Biomygreen vindt het daarom van groot belang dat bodemleven passend bij een plantensoort en bodem wordt toegepast. Juist dat bevordert plantengroei, verhoogt opbrengsten en verlengt de levensduur van bomen. Ook creëert het mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling van groen in de stad of succesvol natuurherstel.