NL Tuinlabel

NL Tuinlabel als antwoord op verlies biodiversiteit

We moeten nu echt het roer omgooien en zorgen dat we de dramatische achteruitgang van biodiversiteit een halt toeroepen. Het gaat slecht met de broedvogels en ook de insecten verdwijnen in een rap tempo uit onze leefomgeving en dat heeft consequenties die wij niet kunnen overzien. Met een groene en duurzame tuin kunt u helpen de neergang om te buigen naar een opgaande lijn. Een tuinlabel om duurzaamheid meetbaar te maken, is daar een handig hulpmiddel bij.

Met een NL Tuinlabel tuin, draagt u bij aan een betere wereld:

  • CreĆ«ert een gezonde, natuurlijke leefomgeving
  • Wordt regenwater opgevangen tbv borderbeplanting dus minder drinkwater-verspilling
  • Zorgt voor meer biodiversiteit; meer vlinders en bijen voor bestuiving (voedsel)gewassen en meer vogels andere (zoog)dieren
  • Koelt de omgeving door toepassing van groen

Wat vindt u sowieso terug in een NL Tuinlabel tuin?:

  1. Gevarieerde beplanting (hoog en laag) met jaarrond bloei/vruchten
  2. Voldoende schaduw van beplanting
  3. Open water/wateropvang
  4. Heerlijke terrassen om te ontspannen
  5. Diversiteit aan flora en fauna
  6. Duurzame materialen die niet nadelig zijn voor mens, natuur en klimaat

 

Wilt u ook een levende, groene en duurzame tuin?

Neem contact op met een aangesloten NL Professional. Zij zijn speciaal opgeleid om deze methodiek in de praktijk te brengen.
Of vul dit contactformulier in zodat we u met een lokale hovenier of ontwerper in contact kunnen brengen.