Stichting Eerlijk Buitenleven

NL Greenlabel heeft Stichting Eerlijk Buitenleven in het leven geroepen. De stichting heeft zich ten doel gesteld om op onafhankelijke wijze de integrale duurzaamheid van producten, planten en projecten meetbaar te maken. Daartoe beheert de stichting de modellen die daarvoor gebruikt worden en stelt deze op basis van de informatie van de leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies jaarlijks vast. Alle producten, planten en projecten die met behulp van deze vastgestelde modellen worden beoordeeld, worden openbaar gemaakt.

De Stichting Eerlijk Buitenleven houdt tevens toezicht op de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en de borging van duurzame producten en projecten in de samenleving, te weten NL Greenlabel, Stabilitas, Royal HaskoningDHV, Regelink Ecologie & Landschap en Tauw.

Wetenschappelijke Raad van Advies

NL Greenlabel wordt bijgestaan door toonaangevende wetenschappers van diverse universiteiten en kennisinstellingen in Nederland. Samen vormen zij de Wetenschappelijke Raad van Advies. Elke wetenschapper heeft zijn eigen domein en zorgt voor borging van de actuele kennis en kunde voor enerzijds het team van NL Greenlabel en anderzijds leidt hun input tot actualisatie van de methodiek voor het Paspoort voor gebieden.