Solarpark De Kwekerij – Hengelo Gld

Rol NL Greenlabel

  • Initiatiefnemer van het concept: opwekken zonne-energie in landschapspark (hybridelandschap)
  • Ontwerp landschapspark en intellectueel eigendom
  • Gesprekken met omwonenden – geen enkel bewaar binnengekomen!
  • Lobbycampagnes naar (lokale) overheden en fondsenwerven

Effecten van de buitenruimte

  • Burgerparticipatie – omwonenden betrokken middels informatieavonden
  • Waardevol (openbaar)park gecreëerd voor de omwonenden (van ruig, ontoegankelijk terrein naar een park voor omwonenden)
  • Terrein een nieuwe functie gegeven die rendeert; zowel voor gemeente als voor investeerder
  • Door de wadi’s en bloemrijke mengsels is dit een ware biotoop geworden voor diverse soorten.

Bijzonderheden

  • In 2016 is dit het eerste solarpark ter wereld op deze manier vormgegeven en aangelegd
  • Diverse stakeholders zijn betrokken (van provincie tot waterschap, van gemeente tot lokale hovenier) waardoor het park ook een verbindend element in zich heeft

Score

gebiedslabel A

Solarpark De Kwekerij
Solarpark De Kwekerij
Solarpark De Kwekerij
Solarpark De Kwekerij