Over NL Greenlabel

Duurzaamheid is een containerbegrip geworden. Bedrijven en consumenten die oprecht duurzaam willen handelen, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Er is behoefte aan een praktische methode die alle duurzaamheidsaspecten via een rekenmodule kan beoordelen, wegen en labelen.

NL Greenlabel, opgericht door Nico Wissing (Tuin- en Landschapsontwerper) en Lodewijk Hoekstra (tv tuinman),heeft tot doel het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Om dit ook meetbaar te maken heeft Royal HaskoningDHV in opdracht van NL Greenlabel het eerste integrale duurzaamheidslabel ontwikkeld. Dit label biedt in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten & materialen, planten of gebieden. Duurzaamheid is daarmee integraal meetbaar gemaakt. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken. De Stichting Eerlijk Buitenleven is toezichthouder op de procedure voor labeling.

Om het belang van groen voor onze gezondheid en de kwaliteit van ons leefmilieu door te trekken naar eigen tuin en onze groene leefomgeving, heeft branchevereniging VHG samen met NL Greenlabel het concept ‘De Levende Tuin’ ontwikkeld. Daarnaast wordt NL Greenlabel met raad en daad bijgestaan door leden van de Wetenschappelijke Raad van Advies.

Producenten, leveranciers, ontwerpers, adviesbureaus en hoveniers kunnen zich als partner aan NL Greenlabel binden. Zij kunnen hun producten laten labelen en deelnemen aan het brede scala aan activiteiten dat NL Greenlabel organiseert. De NL Greenlabel professionals zijn de schakel tussen bedrijven en de markt. Zij spreken de taal van NL Greenlabel en zijn als geen ander in staat om de visie te vertalen in concrete plannen. Kijk voor een overzicht van gelabelde producten en materialen en onze partners in ons ‘Handboek Duurzame Buitenruimte’

De overheid heeft de inzet van NL Greenlabel gehonoreerd met het afsluiten van drie zogeheten Green Deals. Deze gaan over het inzichtelijk maken van duurzaamheid en levende duurzame buitenruimte.