NL Professionals

Een belangrijke schakel om de NL Greenlabel visie op duurzaamheid en groen om te zetten naar de praktijk zijn de groenvoorzieners en hoveniers van NL Professionals. Want met groen bezig zijn, betekent niet automatisch dat je op de hoogte bent van zaken als biodiversiteit, duurzaam materialiseren, integrale duurzaamheid en natuurlijke vormen van beheer. Dit vraagt om een vakman met kennis en een groen hart.

De NL professional is een belangrijke schakel tussen burgers, bedrijfsleven en overheden die oplossingen aandraagt voor problemen als hittestress, wateroverlast en bijvoorbeeld de bij- en vlindersterfte.

Onze aangesloten professionals bezoeken meerdere bijeenkomsten per jaar en worden geprikkeld om te komen tot innovatieve toepassingen en oplossingen. Hiermee zijn het echte specialisten in integrale duurzaamheid. Zo kan NL Greenlabel, samen met haar partners, duurzaamheid, vanaf het ontwerp tot realisatie en beheer borgen. Samen met de NL Professional maken we de wereld  groener en gezonder.

(NL Professionals zijn alle ook partner van NL Greenlabel. Wilt u ook toetreden tot de NL Professionals, neem dan contact met ons op.)

Vind uw professional