De NL Professional

Om tot een levende en duurzame buitenruimte te komen dienen we groen niet alleen als decoratie te zien maar ook als meerwaarde voor zowel mens als natuur. Om de visie op duurzaamheid en groen ook om te zetten naar de praktijk werken wij graag samen met onze aangesloten NL professionals. Dit zijn groenvoorzieners en hoveniers met dezelfde visie als NL Greenlabel. Want met groen bezig zijn, betekent niet automatisch dat je op de hoogte bent van zaken als biodiversiteit, duurzaam materialiseren, integrale duurzaamheid en natuurlijke vormen van beheer. Dit vraagt om een vakman met kennis en een groen hart.

De NL professional is een belangrijke schakel tussen burgers, bedrijfsleven en overheden die oplossingen aandraagt voor problemen als hittestress, wateroverlast en bijvoorbeeld de bij- en vlindersterfte.

Onze aangesloten professionals bezoeken meerdere bijeenkomsten per jaar en worden geprikkeld om te komen tot innovatieve toepassingen en oplossingen. Hiermee zijn het echte specialisten in integrale duurzaamheid. Zo kan NL Greenlabel, samen met haar partners, duurzaamheid, vanaf het ontwerp tot realisatie en beheer borgen. Samen met de NL Professional maken we de wereld  groener en gezonder.