NL Greenlabel Gebiedslabel

Er is steeds meer vraag naar duurzaamheid in de buitenruimte. Een methodiek om deze eenvoudig te kunnen beoordelen, bestond tot voor kort niet. Gezien de kern van de activiteiten van NL Greenlabel, het inzichtelijk maken van integrale duurzaamheid voor (buiten)producten & materialen en planten, was het een logische stap voor ons om deze handschoen op te pakken. Dit heeft geresulteerd in een methode om gebieden te voorzien van een label, het NL Greenlabel Gebiedslabel.

Op basis van de duurzaamheidscriteria van het NL Greenlabel Gebiedslabel kan een levende en duurzame buitenruimte worden gecreëerd waarin de waarde van groen centraal staat en de mens in harmonie met de natuur leeft.

Het gebiedslabel is in samenspraak met branchevereniging VHG ontwikkeld in het kader van de Green Deal Levende en Duurzame Buitenruimte. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de Green Deal partijen het rekenmodel voor het gebiedslabel ontwikkeld.

Waarom een Gebiedslabel inzetten?

Met het NL Greenlabel gebiedslabel kunt u uw duurzame ambities waarmaken en omzetten naar een duurzame
leefomgeving. De resultaten van de beoordeling op 7 indicatoren worden vertaald in een duurzaamheidspaspoort. Hiermee wordt de mate van duurzaamheid weergegeven via scores die lopen van A tot en met G.

 

Wanneer een Gebiedslabel inzetten?

Een buitenruimte kan op twee verschillende momenten worden gelabeld. Een nulmeting kan worden gebruikt om de startsituatie in kaart te brengen. Op basis daarvan is exact helder welke stappen in het proces genomen moeten worden om te komen tot het hoogst haalbare; een NL Greenlabel gebiedslabel A. Het gebiedslabel is dan een inspiratiebron waaruit geput kan worden om het gebiedsontwerp te verduurzamen. Een andere weg is om alleen het eindresultaat te laten toetsen. In dat geval is het gebiedslabel een toetsingskader dat het duurzame ontwerp en realisatie van de buitenruimte beloont met een mooie score. Elk NL Greenlabel gebiedslabel is een maatwerktraject. De betekent dat voorafgaand een prijsopgave wordt gemaakt.

Een buitenruimte labelen kan bij startsituatie of bij eindresultaat

Waarvoor kan ik bij NL Greenlabel terecht?

U kunt NL Greenlabel inzetten voor het maken van een masterplan, advies bij of begeleiding van het hele project. Samen met haar partners en hun gelabelde producten kan NL Greenlabel voor elk gebied in Nederland bijdragen aan duurzame (her)ontwikkeling.

Een select gezelschap van gekwalificeerde ingenieursbureaus zorgt voor de toetsing en advisering. Zij hebben de expertise in huis om een buitenruimte, aan de hand van het rekenmodel, te beoordelen op de 7 indicatoren en onderliggende parameters. Naast de uitkomst van het gebiedslabel, ontvangt de aanvrager een beoordelingsrapportage met aanbevelingen om tot een betere score te komen.