Paspoort en label maakt duurzaamheid transparant

Kern van onze aanpak zijn onze duurzaamheidspaspoorten en -labels. De methodiek – ontwikkeld door Royal Haskoning DHV – biedt in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plaats of gebied. Duurzaamheid maken we zo transparant.

De paspoorten en labels helpen bedrijven, overheden en particulieren om bewuste en verantwoorde keuzes te maken.

Goedgekeurde planten en materialen en producten ontvangen een duurzaamheidspaspoort. Duurzame tuinen en gebieden krijgen een label.

Integrale aanpak

Er is gekozen voor een integrale benadering. Niet alleen de grondstoffen of het transport worden beoordeeld, maar juist de samenhang van alle onderdelen. Op elke schakel in de keten kan een verbetering mogelijk zijn.

Beoordeling

Het paspoort en het label zijn geen keurmerken met zware, ingewikkelde audits. Ze worden afgegeven op basis van de door bedrijven of overheden aangeleverde duurzaamheidsgegevens. Daarnaast geven Royal Haskoning DHV,  Stabilitas en Bureau Regelink Ecologie en Landschap hun expert-oordeel. Met deze werkwijze waarborgen we deskundigheid en onafhankelijkheid.

Paspoorten

De producent en/of leverancier van materialen of producten ontvangt van ons de score en aanbevelingen om deze te kunnen verbeteren. Elke drie jaar wordt de toets herhaald. Om niet te verzanden in een oneindige +score, is in 2018 besloten om de A-score als hoogst haalbare te hanteren. Telkens worden nieuwe inzichten in duurzaamheid meegenomen, waardoor de eisen om een A-score te behalen iedere keer hoger worden. Paspoorten met nog een A+ label zullen in 2022 allemaal verlopen zijn.

Labels

NL Tuinlabels en NL Gebiedslabels zijn een laagdrempelige manier om duurzaamheid van tuinen en gebieden te beoordelen. Ze helpen onder andere beheerders, eigenaren, projectontwikkelaars en architecten om duurzaamheid integraal mee te nemen bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren.