NL Greenlabel Duurzaamheidspaspoort

Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal HaskoningDHV een methode die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of gebied. Die score wordt vertaald in een label en weergegeven in een duurzaamheidspaspoort. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken. Door de integrale aanpak wordt de gehele keten verduurzaamd, immers wordt veel breder gekeken dan alleen de grondstof of het transport maar juist naar de samenhang van deze onderdelen. Op elke schakel in de keten kan een verbetering mogelijk zijn.

Vier duurzaamheidspaspoorten

Het duurzaamheidspaspoort is geen standaard keurmerk met zware, ingewikkelde audits, maar een label. Dit label wordt afgegeven op basis van de door bedrijven/overheden aangeleverde duurzaamheidsgegevens in combinatie met het expert-judgement van de deskundigen van diverse Ingenieursbureaus: Royal HaskoningDHV / Tauw  / Stabilitas en Bureau Regelink Ecologie en Landschap. Door deze werkwijze is deskundigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.

Het duurzaamheidspaspoort is er in drie categorieën:

  1. Producten en Materialen
  2. Planten
  3. Gebieden
  4. Tuinen

Naast de score op diverse indicatoren ontvangt de leverancier of projectontwikkelaar die een product, materiaal, plant, gebied of tuin laat labelen ook verbetervoorstellen. Het doel is uiteindelijk dat de ‘producten’ steeds beter scoren. Daartoe worden de producten, materialen en planten elke drie jaar opnieuw beoordeeld. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het doorvoeren van de verbetervoorstellen, maar ook naar nieuwe inzichten over het toegepaste materiaal of proces en naar nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Het unieke aan de NL Greenlabel duurzaamheidspaspoorten:

Het gebiedslabel kan een compleet gebied beschouwen op integrale duurzaamheid

Het paspoort kan worden ingezoomd op de afzonderlijke producten, planten, materialen en grondstoffen waarvan wordt aangetoond hoe duurzaam ze zijn.

Bij NL Greenlabel zijn de juiste partijen aangesloten die bij ontwerp, bestek, aanleg en onderhoud een rol kunnen vervullen.

De methode van NL Greenlabel leidt tot:

* Innovaties

* Regionale en lokale samenwerking

* Economische stimulans

* Verbinding van sectoren (creatief, educatie, onderzoek, productie etc.)

* Kwalitatief hoogwaardige tuinen en buitenruimten

* Ketenverbetering

* Een duurzame, gezonde en waardevolle samenleving