Uitgelicht

 • Terugblik actie ‘Code rood voor natuur’

  Met de actie ‘Code rood voor natuur’ zijn Kabinet en Kamer opgeroepen de handen ineen te slaan en een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit. Bijna 28.000 mensen en circa 40 ondersteunende organisaties hebben deze oproep kracht bijgezet.

  Op dinsdag 31 oktober heeft een vertegenwoordiging van negen Kamerleden de petitie op het Plein in ontvangst genomen, uit handen van Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Hank Bartelink (LandschappenNL). De Kamerleden Rik Grashoff (GroenLinks), Tjeerd de Groot (D66), Jaco Geurts (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Dion Graus (PVV), Esther Ouwehand en Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren), Frank Futselaar (SP), en William Moorlag (PvdA) gaven daarbij hun eerste reactie op de bijensterfte, de teruglopende biodiversiteit en de rol van de politiek daarbij.

  Uit die reacties klonk breed gedeelde zorg en de urgentie om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Rik Grashoff (GroenLinks) gaf aan de biodiversiteitsproblematiek in de Kamer aan de orde te zullen stellen. Ook Tjeerd de Groot (D66) stelde dat meer aandacht voor natuur noodzakelijk is: “Vandaag luiden de natuurbeschermingsorganisaties de noodklok voor de afname van biodiversiteit en natuur. En terecht! Samen met ChristenUnie en GroenLinks gaat D66 een hoorzitting organiseren waar ook topwetenschappers voor zijn uitgenodigd. De 2 miljard die naar het provinciefonds gaat, zal ook bestemd moeten worden voor natuur”.

  De intentie van De Groot c.s. werd daags erna al bekrachtigd. Bovendien werd in de regeringsverklaring van 2 november door minister-president Rutte onderstreept dat het kabinet afspraken gaat maken met provincies over de besteding van het extra geld aan natuur en biodiversiteit.

  Dat zijn stuk voor stuk bewegingen in de goede richting. Maar laten we vooral niet denken dat biodiversiteitsvraagstukken (en daarmee ook zaken als voedselzekerheid en leefbaarheid van onze omgeving) met een paar beleidsnota’s en onderzoeksprogramma’s opgelost zijn. Er zijn fundamentele veranderingen nodig in de wijze waarop wij omgaan met onze leefomgeving. Een hoge biodiversiteit en een gezonde natuur zijn van welbegrepen eigenbelang voor onze maatschappij. En moeten uitstijgen boven de partij-politieke agenda’s. Wordt vervolgd.

  —————————————–

  De petitie: ‘Code rood voor natuur’ is een initiatief van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en wordt ondersteund door:

  • Achterhoek gifvrij
  • Bijenstichting
  • Bionext
  • Floron
  • Greenpeace
  • IVN
  • KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
  • KNNV
  • LandschappenNL
  • Naturalis Biodiversity Center
  • Natuurmonumenten
  • Natuur‐ en Milieufederaties
  • Nederlandse bijenvereniging
  • Natuur & Milieu
  • Milieudefensie
  • RAVON
  • Ranox Natuuraannemer
  • Regelink Ecologie en Landschap
  • Slow Food Nederland
  • Sportvisserij Nederland
  • SoortenNL
  • Stichting Natuurcollege
  • Stichting Zeldzame Huisdierrassen
  • Teia
  • Trees for all
  • The Pollinators
  • Tuinbranche Nederland
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Vakgroep Weelde Wilde
  • Vlinderstichting
  • Vogelbescherming Nederland
  • Wereld Natuur Fonds
  • Bee Foundation