Solarpark De Kwekerij - Hengelo GLD

Rol NL Greenlabel:
– Initiatiefnemer van het concept: opwekken zonne-energie in landschapspark (hybridelandschap)
– Ontwerp landschapspark en intellectueel eigendom
– Gesprekken met omwonenden – geen enkel bewaar binnengekomen!
– Lobbycampagnes naar (lokale) overheden en fondsenwerven

Effecten van de buitenruimte:
– Burgerparticipatie – omwonenden betrokken middels informatieavonden
– Waardevol (openbaar)park gecreëerd voor de omwonenden (van ruig, ontoegankelijk terrein naar een park voor omwonenden)
– Terrein een nieuwe functie gegeven die rendeert; zowel voor gemeente als voor investeerder
– Door de wadi’s en bloemrijke mengsels is dit een ware biotoop geworden voor diverse soorten.

Bijzonderheden:
– In 2016 is dit het eerste solarpark ter wereld op deze manier vormgegeven en aangelegd
– Diverse stakeholders zijn betrokken (van provincie tot waterschap, van gemeente tot lokale hovenier) waardoor het park ook een verbindend element in zich heeft

Uitkomst gebiedslabel: In behandeling